q

Właściwa konfiguracja systemu informatycznego

konfiguracja w celu zapewnienia jego zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,