Pomoc

Zakładka z instrukcjami, materiałami dla użytkowników.

Instrukcje

EZD PUW - informacje dla użytkowników

Pomoc zdalna

1. Proszę uruchomić program Anydesk, jeśli nie ma go zainstalowanego na komputerze, proszę o pobranie ze strony  AnyDesk.com

2. Proszę podać telefonicznie numer który się wyświetli u Państwa w programie. Przykład poniżej

Zarządzanie dokumentacją w systemie EZD w świetle zapisów instrukcji kancelaryjnej – część I

Zarządzanie dokumentacją w systemie EZD w świetle zapisów instrukcji kancelaryjnej – część II

Zarządzanie dokumentacją w systemie EZD w świetle zapisów instrukcji kancelaryjnej – część III

Cyberbezpieczny samorząd

Przygotowanie urzędu do wdrażania systemu e-doręczeń

Dlaczego należy wdrożyć system EZD PUW

Formularz kontaktowy

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, który jest gotowy do pomocy
w rozwiązaniu Twoich problemów.